Rozbiórka obiektu budowlanego – co trzeba wiedzieć

Nie zawsze jest tak, że rozbiórka obiektu budowlanego wymaga uzyskania pozwolenia. Czasem wystarczy jedynie zgłoszenie rozbiórki do urzędu. Jest tak w przypadku budynków mniejszych. Co zatem dokładnie trzeba wiedzieć jeśli chce się rozebrać budynek na swoim terenie?

Rozbiórka tylko na podstawie zgłoszenia

Przepisy jasno mówią o tym kiedy rozbiórka budynków może się odbyć jedynie na podstawie zgłoszenia. Są to budynki, których wysokość nie przekracza 8 metrów. Odległość budynku od granicy działki nie może być także mniejsza nić połowa jego wysokości. Budynek nie może być także wpisany do rejestru zabytków. Jeśli budynek spełnia powyższe wymagania wówczas można go wyburzyć jedynie na podstawie zgłoszenia bez konieczności uzyskania pozwolenia.

Zgłoszenie rozbiórki

Zgłoszenie rozbiórki przedstawić w urzędzie można w każdym czasie. Dokument składa się w urzędzie odpowiedzialnym za takie sprawy ze względu na swoje miejsce, w którym stoi budynek. Może być to np. starostwo powiatowe. Oprócz zgłoszenia rozbiórki dołączyć należy oświadczenie o prawie własności budynku oraz dokumentację strzałową jeśli rozbiórka odbyć ma się metodą wybuchową.

Kiedy można rozpocząć rozbiórkę?

Trzeba wiedzieć, że wyburzenie obiektów budowlanych na podstawie zgłoszenia możliwe jest po 21 dniach od momentu złożenia dokumentów. Istotne jest to, że w tym czasie nie otrzyma się żadnego dokumentu informującego o zgodzie urzędu. Jeśli w przeciągu 21 dni urząd nie zgłosi sprzeciwu uznaje się, że rozbiórka jest możliwa.

Zobacz również: http://pg-wyburzenia.pl/